Advert has already expired

Šiaulių regiono skyriaus specialistas

Work description

Lietuvos probacijos tarnyba siūlo darbą.
skelbiama atranka į Šiaulių regiono skyriaus specialisto pareigybę (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybės grupė – 12), kurios paskirtis yra nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonės, atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas.

Requirements

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: Teisininkas. Grupė: Teisės specialistai
Darbo patirtis: iki 1 metų
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, turi vairuotojo teises, darbų saugos instrukcijų žinojimas, raštvedybos žinios
Papildomi sugebėjimai: Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;
3.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
5.turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;
6.atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
7.atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
8.būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.
Gali pretenduoti ir neturintys teisinio išsilavinimo.
Atrankoje gali dalyvauti tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.
Vairuotojo pažymėjimas: B

Company offers

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2023-03-01
Atrankos tipas: Konkursinis
Konkurso data: 2023-02-06
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu simona.miliauskiene@nbfcentras.ltprivalo pateikti šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
4. gyvenimo aprašymą;
5. teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą;
6. atitikimą sveikatos būklės reikalavimams bei fizinio pasirengimo reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2022-07-27
Pamainingumas: Viena pamaina
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia - pabaiga: 8:00 - 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Job type:
Other
Job location:
Salary:
from 1414 till 2399 €/mo. (Before tax)

Užimtumo tarnyba prie SADM

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Mūsų tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Our website: https://uzt.lt/

All Užimtumo tarnyba prie SADM job adverts

Other company jobs