Jūs turite teisę naudotis šiuo portalu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis:

Pagrindinės nuostatos
1. Internetinio darbo skelbimų portalo www.cvkodas.lt savininkas ir administratorius yra UAB „Karjeros partneriai“, įmonės registracijos kodas 304219425, adresas: Nugalėtojų g. 20, LT-10105, Vilnius, el. paštas info@karjerospartneriai.lt.
2. Naudojimosi sąlygos ir įsipareigojimai galioja UAB „Karjeros partneriai“ ir visiems portalo www.cvkodas.lt vartotojams.
3. UAB „Karjeros partneriai“ turi teisę keisti bei taisyti šias naudojimosi sąlygas.
4. UAB „Karjeros partneriai“ suteikia vartotojams galimybę naudotis internetine aplinka, t.y. portalu www.cvkodas.lt, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo ieškančius žmones ir kita, su darbu susijusi informacija.
5. Darbo ir kitos sutartys, pasirašomos tarp darbuotojų ir darbdavių be UAB „Karjeros partneriai“ įsikišimo. Už sutarčių vykdymą atsakingi patys vartotojai, pasirašę sutartis.
6. UAB „Karjeros partneriai“ nėra atsakinga už informacijos, pateikiamos portale www.cvkodas.lt, teisingumą, tikslumą, išsamumą.
7. UAB „Karjeros partneriai“ turi teisę naudoti, publikuoti visą portalo informaciją tiek internete, tiek neinternetinėje erdvėje, žiniasklaidoje, renginių metu, reklamoje ir kitur, nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo.
8. Vartotojų darbo skelbimai gali būti matomi internete, įskaitant rezultatus paieškos sistemose.
9. UAB „Karjeros partneriai“ bet kuriuo metu savo nuožiūra gali pridėti, išimti, pakeisti informaciją portale ar kitaip keisti portalo turinį, struktūrą ar kompoziciją.
10. Vartotojas turi teisę nurodyti savo asmeninius duomenis bei juos koreguoti, jis turi teisę reikalauti, kad visi asmeniniai jo duomenys būtų pašalinti iš sistemos bei panaikinta jo registracija. Tam tikslui vartotojas turėtų atsiųsti prašymą panaikinti jo registraciją elektroninio pašto adresu info@cvkodas.lt.
11. Naudojimosi sąlygos įsigalioja iškart vartotojui patvirtinus jas ir galioja iki bendradarbiavimo tarp vartotojo ir UAB „Karjeros partneriai“ pabaigos.
12. Darbo skelbimų portalas www.cvkodas.lt negarantuoja Jums, kad Jums paskelbus informaciją portale, bent vienas darbdavys ar darbo ieškantysis su Jumis susisieks. Portalas negarantuoja, kad jūs susirasite darbą arba darbuotoją.
13. Tarp darbo skelbimų portalo vartotojo ir UAB „Karjeros partneriai“ kylantys klausimai sprendžiamos derybų būdu. Jei tokiu būdu susitarimo pasiekti nepavyksta, problema sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
Ieškantiems darbo
Darbo ieškantis, registruodamasis portale  www.cvkodas.lt sutinka ir patvirtina, kad:
1. Savo duomenis darbo skelbimų portale www.cvkodas.lt palieka siekdamas(-a) gauti darbo pasiūlymų.
2. Asmeniniai duomenys nebus matomi arba dalinai matomi registruotiems darbo skelbimų portalo www.cvkodas.lt klientams, ieškantiems darbuotojų. Bus matomi tik darbdaviams, į kuriuos kandidatuos darbo ieškantis.
3. Ieškančiajam darbo  draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, t.y. apsimesti kitu asmeniu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis. 
4. Ieškančiajam darbo  draudžiama turėti daugiau nei vieną paskyrą  portale, išskyrus kai panaikinami  ankstesni  duomenys www.cvkodas.lt  portale.
5. Ieškantis darbo turi galimybę savo asmeninius duomenis redaguoti, papildyti ar panaikinti, taip pat padaryti juos neprieinamais jokiems darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.
6. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinku, kad mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti www.cvkodas.lt administruojančių darbuotojų.
7. UAB „Karjeros partneriai“ ir portalas www.cvkodas.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška, į kuriuos ieškantis darbo kandidatuoja pats.
8. UAB „Karjeros partneriai“ ir portalas www.cvkodas.lt administruojantys asmenys turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti CV dėl netinkamų vartotojo veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
9. Ieškantysis darbo prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
10. Ieškantysis darbo supranta ir sutinka, kad UAB „Karjeros partneriai“ ir portalaswww.cvkodas.lt neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
11. Ieškantysis darbo supranta, kad UAB „Karjeros partneriai“ ir darbo skelbimų portalo www.cvkodas.lt administracija neįsipareigoja jo įdarbinti, nes darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. portalo www.cvkodas.lt paslaugomis besinaudojantys darbdaviai ir personalo paieškos ir atrankos tarpininkavimo įmonės.
 
Tiesioginiams darbdaviams, darbuotojų paieškos ir atrankos įmonėms
Registruodamasis (-si) portale  www.cvkodas.lt tiesioginė darbuotojo ieškanti įmonė ar darbuotojų paieškos ir atrankos tarpininkavimo paslaugas teikianti įmonė (toliau įmonė) sutinka ir patvirtina, kad:
1. Asmuo, registruodamas įmonę darbo skelbimų portale  www.cvkodas.lt, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutinka su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis.
2. Patvirtina, kad registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
3. Užregistruota įmonė tampa savo prisijungimo prie portalo  www.cvkodas.lt sistemos duomenų (el. paštas ir slaptažodis) valdytoja. Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
4. Įmonei draudžiama savintis kitų įmonių identifikavimo duomenis, nurodant kitos įmonės pavadinimą, įmonės kodą ir (ar) kitus duomenis, t.y. apsimesti kitu subjektu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis ar subjektais, išskyrus tuos atvejus,  kai darbo skelbimai  pagal sutartį talpinami UAB „Karjeros partneriai“ vardu.
5. Įmonė gali turėti daugiau nei vieną paskyrą www.cvkodas.lt portale su skirtingų vartotojų prisijungimais. Įmonė, norėdama susikuri kitą paskyrą turi informuoti www.cvkodas.lt administraciją. Visais atvejais įmonei išrašoma viena bendra sąskaita už suteiktas paslaugas.
6. Įmonė įsipareigoja, jog talpindama darbo skelbimus, kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
7. Darbo skelbimuose draudžiama teikti pirmenybę įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl dedant būtina tinkamai pakoreguoti skelbimus. Darbo skelbimų portalą www.cvkodas.lt administruojantys asmenys gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti tokius darbo skelbimus.
8. Portale draudžiama publikuoti darbo skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus. Darbo skelbimų portalą www.cvkodas.lt administruojantys asmenys gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti darbo skelbimus.
9. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną darbo skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius darbo skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos; jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui juos reikia publikuoti atskiruose darbo skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta.
10. Draudžiama skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per  www.cvkodas.lt darbo skelbimų sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Siųsti CV", esantį kiekvieno skelbimo apačioje.
11. Darbo skelbimų portalo www.cvkodas.lt paslaugomis gali naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei, jos filialui ar personalo paieškas ir atrankas vykdančios įmonės, savo klientams.
12. Personalo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančios įmonės talpindamos skelbimus, atsako už darbo skelbimų turinį ir klientus, kuriems atstovauja. Šių įmonių klientai klausimus susijusius su www.cvkodas.lt paslaugomis, sprendžia tiesiogiai su personalo paieškos ir atrankos įmone, su kuria yra sudarę paslaugų teikimo sutartis. Savo ruožtu www.cvkodas.lt administracija įsipareigoja su šiais klientais nevesti jokių tiesioginių derybų.
13. Be atskiro UAB „Karjeros partneriai ir portalo www.cvkodas.lt administracijos leidimo, draudžiama teikti portale gautą informaciją apie kandidatus tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
14. Įmonė (www.cvkodas.lt portalo vartotoja) gautus kandidatų asmeninius duomenis privalo naudoti nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais.
15. Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos atstovų kaltės patirtų www.cvkodas.lt ar portalo vartotojai.
16. Įmonė įsipareigoja nenaudoti bet kokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui.
17. Įsigijus 30 dienų laikotarpio skelbimų publikavimo paslaugą, galima įdėti neribotą darbo skelbimų skaičių.
18. Jei sudaroma ilgalaikių terminų skelbimų talpinimo portale www.cvkodas.lt paslaugų sutartis, vadovaujamasi sutartyje numatytomis sąlygomis ir apmokėjimu už paslaugas įkainiais.
19. Įmonė publikuodama skelbimus www.cvkodas.lt portale įsipareigoja apmokėti už gautą faktinį CV (kandidatų) skaičių į vieną darbo skelbimą, jei buvo dėtas vienas skelbimas 30 dienų laikotarpiui arba už faktinį gautų CV (kandidatų) skaičių į visus darbo skelbimus, jei buvo dėtas daugiau nei vienas skelbimas 30 dienų laikotarpyje.
20. 30 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo skelbimo aktyvavimo dienos, jei dedamas vienas skelbimas.
21. Publikuojant daugiau nei vieną darbo skelbimą 30 dienų laikotarpyje, terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo skelbimo aktyvavimo dienos. Pasibaigus 30 dienų laikotarpiui, suskaičiuojami visi per šį laikotarpį į pirmąjį ir į vėliau įdėtus skelbimus gauti CV ir išrašoma sąskaita. Vėliau įdėti skelbimai lieka galioti pasirinktam terminui ir jam pasibaigus, pagal gautą faktinį CV skaičių išrašoma nauja sąskaita.
22. Pasibaigus 30 - ies dienų laikotarpiui Įmonė įsipareigoja gautą sąskaitą apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.
23. Įmonė turi teisę bet kada stabdyti skelbimo (-ų) galiojimą. Sąskaita bus išrašoma pagal faktinį gautų CV skaičių nuo skelbimo galiojimo pradžios iki stabdymo datos.
24. Įmonė turi teisę pasirinkti ir trumpesnę nei 30 dienų galiojimo skelbimo trukmę. Tokiu atveju apmokėjimas skaičiuojamas pagal faktinį, gautų CV į skelbimą, kiekį.
25. Įmonė turi teisę pratęsti pasibaigusio skelbimo galiojimo trukmę iki 30 dienų. Apmokėjimas už paslaugas pradedamas skaičiuoti kaip naujo skelbimo.
26. Įmonė turi teisę skelbimo galiojimo laikotarpyje neribotą skaičių kartų iškelti skelbimą į skelbimų sąrašo viršų.
27. Viso šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visapusišką savo įsipareigojimų nevykdymą, jei jį sukėlė nenumatytosios aplinkybės. Nenumatytosios aplinkybės – tai įvykiai, kurių šalys nesugeba valdyti ir negalėjo numatyti pradėdamos bendradarbiauti, būtent: techniniai gedimai, gamtinės katastrofos, potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimai ir kitokios stichinės nelaimės bei karas, kitokie kariniai veiksmai, streikai. Įvykus nenumatytosioms aplinkybėms, šalių įsipareigojimų vykdymas pratęsiamas tokių aplinkybių galiojimo laikotarpiu. Šalis, dėl nenumatytųjų aplinkybių nesugebanti laiku įvykdyti savo įsipareigojimų privalo apie jas nedelsdama pranešti kitai šaliai raštu. Įvykus nenumatytosioms aplinkybėms, šalys privalo dėti visas įmanomas pastangas užkirsti kelią galimoms netektims, kurias jos gali patirti jų įsipareigojimų vykdymo požiūriu.