Jūs turite teisę naudotis šiuo portalu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis:

Bendrosios nuostatos ir sąvokos

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato portalo Cvkodas.lt (toliau – Portalas) naudojimosi sąlygas. Portalo savininkas - UAB „Karjeros partneriai“, įmonės kodas 304219425, adresas Viršupio sodų 15-oji g. 8, Vilnius, LT-10230,

2. Šios Taisyklės taip pat nustato autorinių teisių bei privatumo politiką, asmens duomenų apsaugos taisykles, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinęs ir elgtis taip, kaip nustatyta. Naudodamasis Portalu Jūs sudarote susitarimą tarp UAB „Karjeros partneriai“ ir Jūsų pagal šiose Taisyklėse aprašytas nuostatas ir deklaruojate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis, bei įsipareigojate besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Jeigu nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Portalu.

3. Portalo savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas Portale. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale datos.

4. Taisyklės randamos adresu: https://cvkodas.lt/naudojimosi-taisykles .

5. Cvkodas.lt savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklalapius, kurių nuorodos yra Portale. Todėl Portalo savininkas neatsako už trečiųjų asmenų tinklalapio turinį ir elgesį jose - juose galioja ta privatumo politika, kuri aprašyta konkrečioje svetainėje.

6. Naudotojas – (toliau Jūs arba Naudotojas), bet kuris asmuo, kuris naudojasi Cvkodas.lt portalu.

7. Naudojimasis Portalu apima bet kurį veiksmą, kurį Naudotojas atlieka įėjęs į Cvkodas.lt portalą, arba gali jį atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų ir kitos Portale esančios informacijos peržiūrą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.

8. Paslaugos – tai bet kuri veikla, funkcija ar nauda, kurią Portalas siūlo Naudotojams.

9. Mokamos paslaugos – tai tokios paslaugos, už kurias imamas atlygis. Registracija Portale yra nemokama. 6 mėn. nuo registracijos dienos  skelbimų talpinimo paslauga Naudotojams nemokama, net jei po to nuspręsite nepirkti Mokamų paslaugų. Mokamos paslaugos bus taikomos tik darbuotojų paieškos paslaugai po 6 mėn. narystės  - jų kaina ir užsakymo tvarka bei kitos sąlygos bus nurodytos Portale, arba gali būti aptartos su Naudotoju konkrečioje bendradarbiavimo sutartyje. Po 6 mėn. nemokamo laikotarpio Naudotojas gali ir nepratęsti narystės ir jam tai papildomai nieko nekainuos. Darbo ieškantiems Naudotojams Portalo paslaugos - skelbimų, kitos informacijos peržiūra ir kandidatavimas - nemokamos.

10. Jei Portalo savininkas siūlo nemokamai išbandyti Mokamą Paslaugą, užmokestis už šias Paslaugas nebus imamas.

11. Portalo savininkas suteikia Naudotojams galimybę naudotis internetine aplinka, Portalu kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo ieškančius žmones ir kita, su darbu susijusi informacija. Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokią informaciją, kurią pateikia Portalui. Jūs esate atsakingi už tai, kad visa jūsų pateikta informacija būtų teisinga, tiksli, naujausia ir neklaidinanti, kad ji nėra diskriminuojanti, nepadori, įžeidžianti, žeminanti ar kitaip neteisėta.

12. Naudotojams draudžiama Portale talpinti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstomą tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platinamą, propaguojamą ar reklamuojamą pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Tokią informaciją Portale skleidę asmenys (Naudotojai) atsako pagal LR įstatymus. Todėl Portalo savininkas įstatymų nustatytais atvejais gali paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms visus turimus duomenis apie pažeidėjus.

13. Portalo savininkas pasilieka teisę pašalinti bet kurią Jūsų pateiktą informaciją iš Portalo savo nuožiūra, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, neprivalėdami pateikti jokio paaiškinimo. Taip pat Portalo savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.

14. Portalu gali naudotis tiek registruoti, tiek neregistruoti Naudotojai. Kai kurios Paslaugos yra prieinamos tik registruotiems Naudotojams. Naudoto registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Portale esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Portale nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.

15. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja:

pateikti teisingą savo el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Portalu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant ir Registraciją Portale. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;

pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie savo pasiūlymus (t. y. teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymus, jų sąlygas ir pan.);

saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų neįgaliotiems tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Portalo savininką apie tokių duomenų praradimą.Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Naudotojui.

Darbo skelbimų talpinimo paslauga

16. Registruodamasis Portale, taip pat naudodamasis Portalu su tikslu teikti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti darbą, Naudotojas kaip darbdavys ar jo atstovas patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Naudotojo registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. 

17. Užregistruota įmonė tampa savo Prisijungimo duomenų valdytoja. Įmonė pati užtikrina savo Prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus. Jeigu prisijungimo duomenis Naudotojui pateikia Portalo savininkas juos būtina per pirmąjį prisijungimą pasikeisti. Naudotojas gali registruoti vienos įmonės vardu tiek  skirtingų kontaktų (padalinių)  kiek jam būtina nukreitpi gaunamus CV skirtingais elektroniniais paštais..

18. Talpindamas Skelbimą, Naudotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Talpinant skelbimus Naudotojas privalo suteikti teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją, atlyginimų rėžius. Skelbime pateikdamas duomenis Naudotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

19. Jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui talpinamas atskiras skelbimas, nurodant darbo vietos adresą. Iki 2020.05.01 nėra jokio limito talpinamam skelbimų kiekiui.

20. Įvedant Skelbimą, galite nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per Portalo sistemą. Taip pat galite nurodyti darbdavio kontaktinius duomenis tam skirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Siųsti CV“, esantį kiekvieno skelbimo apačioje ir kitu Naudotojo nurodytu būdu.

21. Gautus kandidatų asmens duomenis Naudotojas įsipareigoja naudoti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais.

22. Naudodamasis Portalu, įvesdamas skelbimus ar nuorodas į juos, sutikdamas jais dalintis ar kitaip padarydamas prieigą juos gauti, Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Portalo savininkui teisę į šiuos Naudotojo patalpintus skelbimus, informaciją ir (ar) duomenis: teisę juos keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius bei bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti ir platinti, siekiant bendro tikslo, kad Skelbimo turinys pasiektų kuo platesnę auditoriją. Nei Portalo savininkas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 
Darbo paieškos paslauga

23. Ieškoti, filtruoti ir skaityti skelbimų turinį gali ir neregistruoti / neprisijungę Naudotojai. Tačiau kandidatuoti į pasirinktą poziciją gali tik registruoti Naudotojai.

24. Darbo ieškantis Naudotojas, registruodamasis Portale perduoda atitinkamam darbdaviui šiuos savo asmens duomenis, kuriuos nusprendė perduoti darbdaviui per Portalą: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefoną, paraiškoje nurodytus duomenis ir Naudotojo prisegtame dokumente pateiktus duomenis.

25. Jis taip pat sutinka ir patvirtina, kad, savo duomenis darbo skelbimų Portale palieka siekdamas(-a) gauti darbo pasiūlymų.

26. Portalas nesidalina ieškančiųjų darbo Naudotojų duomenų baze, tad asmeniniai duomenys nebus matomi kitiems registruotiems darbo skelbimų Portalo klientams, ieškantiems darbuotojų. Bus matomi tik darbdaviams, į kurių skelbimus pasirinks kandidatuoti pats Naudotojas, siųsdamas savo CV.

27. Naudotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, t.y. apsimesti kitu asmeniu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis.

28. Naudotojui, naudojantis Portalo darbo paieškos paslauga draudžiama turėti daugiau nei vieną paskyrą portale, išskyrus atvejus, kai panaikinami ankstesni duomenys pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.

29. Naudotojas turi galimybę savo asmeninius duomenis redaguoti, papildyti ar panaikinti, taip pat padaryti juos neprieinamais jokiems darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.

30. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, Naudotojas sutinka, kad jo duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti Portalo savininko.

31. Portalo savininkas turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti juos būtent tų darbdavių , į kuriuos ieškantis darbo Naudotojas kandidatuoja pats, poreikiams. Kandidatuodamas Naudotojas taip išreiškia sutikimą, kad būtent tas darbdavys gautų jo asmeninius duomenis. 

32. Portalo savininkas turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti CV dėl netinkamų vartotojo veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.

33. Ieškantysis darbo Naudotojas prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.

34. Portalo savininkas neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.

35. Portalo savininkas neįsipareigoja įdarbinti Naudotojo, nes darbo pasiūlymus Portale teikia trečiosios šalys, Portalo paslaugomis besinaudojantys darbdaviai ir personalo paieškos ir atrankos tarpininkavimo įmonės.

 
Asmens duomenys

36. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis;

37. Portalo savininkas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau, naudojantis Portalu, Naudotojo – fizinio asmens pateiktus ar Portalo savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

38. Portalo savininkas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

39. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams . Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje. Portalo savininkas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

40. Naudotojas Portale pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir CV formoje nurodytus duomenis. Šie asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Naudotojo.

41. Pateikdamas Asmens duomenis Naudotojas:

 • suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
 • pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko;
 • sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Portale tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai)

42. Portalo savininkas, tvarkydamas Asmens duomenis naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumo patobulinimus pateikimui.

43. Portalo savininkas neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

44. Jei Naudotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), jis duoda sutikimą šiose interneto tarnybose ir socialiniuose tinkluose pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam teikti Portalo savininko pasiūlymus. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

45. Naudotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

46. Naudotojas turi šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • papildyti, ištaisyti ar pakeisti duomenis;
 • ištrinti duomenis ir nutraukti tolesnį jų tvarkymą;
 • prašyti apriboti duomenų tvarkymą;
 • pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl duomenų tvarkymo;
 • atsiimti savo sutikimą; pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2016/679 20 straipsnyje.

Informacijos apsaugos priemonės

47. Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Naudotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Portalo savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

48. Portalo savininkas Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Naudotojo duomenys, yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba nuo Naudotojo paskyros panaikinimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Naudotojui atnaujinus duomenis (pavyzdžiui Naudotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Naudotojo informacija.

Portalo savininko atsakomybė ir jos ribos

49. Nors Portalo savininkas stengiasi užtikrinti, kad Portalo standartai išliktų aukšti, ir išlaikyti jo tęstinumą, internetas nėra iš esmės stabili sistema, todėl klaidų, trikdžių, paslaugų nutraukimo ir vėlavimų gali atsirasti bet kuriuo metu. Portalo savininkas neprisiima jokios atsakomybės, atsirandančios dėl tokių klaidų, trikdžių, ar vėlavimų, ar dėl bet kokių kitų ne nuo jo priklausančių aplinkybių, kurios sąlygotų Portalo darbo trūkumus.

50. Nors Portalo savininkas deda visas pastangas, kad Portalo informacija būtų tiksli , išsami ir teisinga, tačiau duomenis pateikia patys Naudotojai, tad Portalo savininkas negali patikrinti šios informacijos tikslumo ar teisingumo, todėl Portalo savininkas neprisiima jokios atsakomybės už bet kurio Portalo Naudotojo pateiktą informaciją ar duomenis.

51. Portalo savininkas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

52. Portalo savininkas turi visišką teisę keisti tinklalapio turinį, neįspėjant Naudotojų. Portalo savininkas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Portalą, jame teikiamas Paslaugas, jų apmokestinimą. 

53. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jos turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Portalą ir jo turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Portalo savininkui arba Portalo savininkas teisėtai tuo naudojasi.

54. 
Bet koks Naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio kopijavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, dalinimasis, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko sutikimo ar leidimo ir (ar) nesilaikant šių Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, ir yra baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
 

Slapukai ir jų naudojimas:

 1. Portalo savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Portale išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

 2. Slapukais gaunamą informaciją Portalo savininkas naudoja tokiais tikslais: nustatyti registruotus Naudotojus, siekiant atverti jų užsakytą turinį ar Paslaugas bei išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Portalo naudotojams; Naudotojų vartojimo įpročių stebėjimui, siekiant pateikti būtent Naudotojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Naudotojo pageidavimus; Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

 3. Slapukais taip pat gali būti renkama: naudotojo IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei naudotojas atvyko į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

 4. Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.

 5. Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema, kad parodytų reklaminius skelbimus, įdomius konkrečiam naudotojui. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas naudotojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

 6. Portale gali būti naudojami tokie slapukai: 

  techniniai slapukai –būtini Portalo veikimui; 

  funkciniai slapukai– nėra būtini Portale, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;

  analitiniai slapukai– naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

  tiksliniai arba reklaminiai slapukai– naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Naudotoją;

  trečiųjų šalių slapukai– leidžia Naudotojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Portalo savininkas nekontroliuoja šių slapukų, juos visiškai kontroliuoja tretieji asmenys;socialinių tinklų slapukai– būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.

 7. Naudotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo naršyklėje (jei naudotojo naršyklė priima slapukus),

 8. Naudotojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius, naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.) ar pakeičiant savo paskyros Portale nustatymus. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją.

 9. Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo (jo dalių).

 10. Portalo savininkas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Naudotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Naudotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.