Skelbimo galiojimas jau pasibaigęs.

Specialistas (archyvaras)

Darbo aprašymas

I SKYRIUSPAREIGYBĖ1.Specialistas (archyvaras) yra Archyvo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Kauno apylinkės teismoKauno rūmai, Laisvės al. 103, Kaunas. 2.Pareigybės lygis – B. 3.Specialistas (archyvaras) tiesiogiai pavaldus Archyvo vedėjui. II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;4.2.išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvo veiklą;4.3.išmanyti dokumentų (bylų) parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų įforminimo tvarką;4.4.išmanyti dokumentų rengimo taisykles, saugojimo terminus, teismo nuolatinio saugojimo dokumentų, jei jie bus saugomi valstybės, perdavimo, nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką, archyvo saugyklų reikalavimus;4.5.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 4.6.mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu bei kitomis informacinėmis ir elektroninių ryšių technikos priemonėmis;4.7.laikytis asmens duomenų saugos reikalavimų, dalykinio pokalbio taisyklių.III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS5.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1.priima teismo dokumentus/bylas iš kitų struktūrinių padalinių, tvarko jų apskaitą, sudaro neperduotų bylų sąrašus, organizuoja jų tvarkymą tolimesniam saugojimui bei perdavimui saugoti į valstybės archyvą;5.2.užtikrina Archyvo žinioje esančių teismo dokumentų bylų apsaugą

Reikalavimai

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: Archyvaras. Grupė: Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai
Darbo patirtis: nebūtina
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios

Įmonė siūlo

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2024-03-22
Atrankos tipas: Paprastas
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia - pabaiga: 8:00 - 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Darbo sritis:
Kita
Darbo vieta:
Atlyginimas:
nuo 1196 €/mėn. (Neatskaičius mokesčių)

Užimtumo tarnyba prie SADM

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Mūsų tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Mūsų tinklalapis: https://uzt.lt/

Visi Užimtumo tarnyba prie SADM darbo skelbimai

Kiti įmonės skelbimai