Skelbimo galiojimas jau pasibaigęs

Specialusis pedagogas

Darbo aprašymas

ugdo mokinius pagal mokyklos ugdymo planuose nustatytas valandas ir pamokų tvarkaraštį, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis - planuoja ugdymo procesą, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, vertina mokinių pasiekimus ir informuoją apie mokymosi pažangą, stebi ir analizuoja pamokas ir ugdomąsias veiklas; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus - dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose;vadovauja klasei (mokytojui pageidaujant ir suderinus su mokyklos direktoriumi).

Reikalavimai

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: Specialusis pedagogas. Grupė: Kiti mokymo specialistai
Darbo patirtis: nebūtina
Papildomi sugebėjimai: Pedagogas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
2. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
4. Gebėti dirbti Word, Power Point programomis, mokėti naudotis Tamo elektroniniu dienynu;
5. Taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
7. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Įmonė siūlo

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2024-03-01
Atrankos tipas: Konkursinis
Konkurso data: 2024-02-14
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Prašymas dalyvauti konkurse (laisva forma);
CV;
Išsilavinimą įrodančius dokumentus pateikti konkurso metu.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2024-02-13
Pamainingumas: Viena pamaina
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Per savaitę: 36 val.
nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Darbo sritis:
Kita
Darbo vieta:
Atlyginimas:
nuo 2049 iki 2680 €/mėn. (Neatskaičius mokesčių)

Užimtumo tarnyba prie SADM

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Mūsų tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Mūsų tinklapis: https://uzt.lt/

Visi Užimtumo tarnyba prie SADM darbo skelbimai

Kiti įmonės skelbimai